BD Straws Co., Ltd.

   
   
 
 
 วิธีการสมัคร
 * สมัครผ่าน  JobThai.com
 
* สมัครทาง  E-Mail ส่งประวัติมาที่
 
 
 
* สมัครด้วยตัวเอง โดยเข้ามาที่สำนักงาน ทุกวันจันทร์ - เสาร์
 เวลา 8.00 - 17.00 น.
 สำนักงานใหญ่/โรงงาน
50/1 หมู่ 13 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลท่าช้าง 
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
 
 
 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
 037-320317-8 ต่อ 506